SSB har oppsummert energiåret 2020. De fleste tallene er velkjente for de som følger kraftmarkedet, men en av statistikkene presenterer noe nytt. Nemlig hvor mye strøm norske elbiler brukte totalt