Det kan virke som det er batterifabrikk-feber i Norge. Freyr er