På parkeringsplassen hos boligsameiet Hoff Terrasse på Skøyen i Oslo er det satt opp 12 ladepunkter, som alle kan bruke. I tillegg er det 40 private parkeringsplasser i garasjen. Så langt har fire av disse fått egen lader.

Selskapet Ladeklar tar investeringen med å installere laderne. Og de 256 boligeierne i Hoff Terrasse har to valg. De med privat parkeringsplass betaler drøyt 300 kroner hver i månedsleie. De andre betaler 2,50 kroner per kWt.

Sameiets styreleder Frank Tidemann er godt fornøyd med at de selv slipper å investere i anlegget.