Statnett foreslår å avvikle ordningen med en særskilt tariff for utkoblbart forbruk i transmisjonsnettet. Grønt Skipsfartsprogram frykter at det vil føre til at investeringer i plug-in-hybridisering av kystfarten