– Vi er fornøyde med å få inn kvalitetsinvestorer som PKA, samtidig som eksisterende aksjonærer også deltok i den nye investeringsrunden. Interessen fra markedet er god og vi har nå