Økt elektrifisering og ny industri krever mer kraft på Haugalandet i