Pressemelding fra NVE: NVE gir A/S Norske Shell løyve til å byggje og drive ein ny frekvensomformar og to 45 kV kraftkablar