Det viser et brev fra olje- og energiministeren til