Pressemelding fra Agder Energi og Siemens. Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial