Minst fire aktører er allerede i gang med planer om bygging av batterifabrikker i Norge - Freyr Battery, Morrow Batteries, Beyonder og et felles initiativ fra Hydro, Equinor og Panasonic.

Nå melder et femte prosjekt seg på. Nordkraft og Stolt-Nielsen har inngått en avtale om partnerskap for å få satt opp en stor batterifabrikk i Narvik.

Har funnet tomt

Tomta er klar. Fabrikken skal etter planen settes opp på en 1000 mål stor tomt på Hergot som ligger to kilometer utenfor Narvik sentrum. Her har man god tilgang både til sentralnettet og kjølevann.

Foreløpig vil ikke partnerne si noe om konkret om størrelsen på fabrikken, hvor store investeringer det er snakk om og hvilke teknologier som skal velges.

– Det vi ønsker å fortelle nå er at vi er i gang og at vi jakter på strategiske partnere som skal bidra til bringe prosjektet videre, sier Nordkraft-sjef Eirik Frantzen til Europower Energi.

Han ønsker heller ikke være konkret på hvilke partnere de ønsker, men antyder at det blant annet kan være bil- eller batteriteknologiprodusenter, men også rene finansielle partnere.

– Det er et bevisst valg at vi ikke ønsker å velge for mye for tidlig, men vi håper å ha det meste på plass inneværende år, sier han.

– Plass til mange flere

– Flere batterifabrikker er allerede på gang i Norge. Er det plass til flere?

– Ja, det er plass til mange flere. Vi er ikke i en konkurransesituasjon her. Slik vi tolker det er det stor ubalanse mellom etterspørsel etter og produksjon av batterier. Og ikke minst er det stor etterspørsel etter batterier som er produsert ved hjelp av fornybar kraft, sier Frantzen som ikke minst peker på det enorme behovet for bilbatterier som vil oppstå.

Han mener Narvik med sitt betydelige kraftoverskudd og direkte forbindelse til sentralnettet er velegnet av batterifabrikker. I tillegg trekker han frem at det gir flere arbeidsplasser og økt økonomisk aktivitet i regionen.

Nordkraft-sjef Eirik Frantzen (til venstre) og Jacob Stolt-Nielsen mener Narvik er en perfekt lokasjon for en batterifabrikk. Foto: Nordkraft

Også Jacob Stolt-Nielsen, styreleder i Stolt-Nielsen Holding, mener beliggenheten er ideell for en slik fabrikk.

– Narvik har utmerket infrastruktur, inkludert togforbindelse til Europa, Russland og Kina, og industriell havn for eksport. Vi håper kommunen og befolkningen vil ta imot prosjektet på en positiv måte, sier han i en pressemelding.

Mener Norge har fortrinn

Frantzen mener at også Norge som helhet har store fortrinn, ikke minst ved at vi er det eneste landet i Europa som kan tilby batterier produsert med 100 prosent fornybar energi.

– I tillegg har vi lave priser. Batteriproduksjon er en industri og en megatrend Norge virkelig bør satse på, mener han og hilser både eksisterende og nye batteriinitiativer velkommen.

Tidslinjen for Narvik-fabrikken er er foreløpig grov, da det er mye som skal på plass.

– Men vi håper å kunne stikke spaden i bakken i 2023 og ha fått opp første byggetrinn på fabrikken i 2025, sier Frantzen.