Statkraft inkluderer grønt hydrogen i sin fornybarportefølje og er en av flere tunge partnerne i prosjektet hydrogenprosjektet H2 Truck, som Europower Energi omtalte onsdag. I prosjektet satses det på å rulle ut 100 hydrogenlastebiler med fyllmuligheter innen 2025.

Norges største vannkraftprodusent har satt som mål å bli produsent av grønt hydrogen. Tidligere i år gikk Statkraft også inn i en intensjonsavtale med Yara og Aker Horizons om partnerskap for utvikling av en grønt hydrogen og grønn ammoniakk på Herøya. Nå tror Statkraft at H2 Truck-prosjektet kan bidra til å få kommet i gang produksjonen.

– Vi er med fordi vi tror hydrogen har en roll å spille både for industri og for tungtransport både til lands og til vanns. Dette prosjektet inkluderer aktører fra hele verdikjeden og det tror vi er viktig for å løfte dette. For det er jo det å komme i gang som er «cluet», sier Ulf Eriksen, leder hydrogenavdelingen i Statkraft, til Europower Energi.

– Hvordan er dere konkret inne i dette prosjektet?

– Her jobber vi sammen med de andre partnerne for å få etablert verdikjeden. Vår rolle i verdikjeden er å produsere hydrogenet, forteller Eriksen.

Å få fyllestasjonene på plass er en viktig faktor for at Statkraft kan sette i gang produksjonen av grønt hydrogen.

– Mye står og faller med kundesiden. Per i dag brukes det mye grått hydrogen. Vi ser store muligheter for å kutte utslipp hvis man bytter ut grått hydrogen med grønt hydrogen. Da er det å få på plass kunder viktig og spesielt om man da finner lokasjoner hvor det er flere kunder med ulike behov, opplyser han til Europower Energi.

Utfordringen er «høna-og-egget»-problemstillingen. Vil produsentene av lastebiler starte produksjonen før det er drivstoff tilgjengelig, og vil drivstoff produsentene starte sin produksjon før det er behov for drivstoffet?

– Her har Gjerløw i Evig Grønn forsøkt å samle alle aktørene samlet for å få dette til. En nøkkel her er å få lastebilprodusentene på banen, sier Eriksen.

Overbevist om at hydrogen vil spille en viktig rolle

Sjefen for Statkrafts hydrogensatsing tror markedspotensialet er stort dersom man får med seg kjøretøyprodusentene og mener det vil være av interesse for dem dersom det produseres i storskala. Han tror imidlertid at det kun er et tidsspørsmål, og det er også hvorfor Statkraft har valgt å inkludere hydrogen i sin fornybarportefølje.

– Vi vet jo ikke helt hvilken retning det tar, men det vi er overbeviste om i Statkraft, og som er årsaken til at vi går tungt inn i dette, er at det er helt nødvendig å ta i bruk hydrogen i de sektorene hvor det er vanskelig å de-karbonisere uten. Man kan bruke elektrisitet direkte på lettransport og batterier på biler, men i tyngre industriprosesser og tungtransport, og for lange skipsfarter er det ikke mulig å gjøre det med batteri. Da trenger man hydrogen. Vi er derfor overbeviste om at det kommer til å spille en viktig rolle for å få ned utslippene og nå klimamålene, presiserer han.

Det er innledningsvis viktig å komme over den første «kneika» der oppstartskostnadene ofte er høye for de som kommer tidlig inn.

– Men begynner man å gjøre dette i stor skala, så faller kostnadene og da kommer flere inn og man kan gjøre det konkurransedyktig, sier Eriksen.

Kontakt med lastebilprodusenter

Prosjektledelsen har kontakt med flere lastebilprodusenter. De er ikke med som partnere, men vi har dialog med flere. De har fått ganske sterke krav på seg i fra EU som gjør at de må finne alternativer spesielt for de tyngste lastebilene.

– Vi har kontakt med flere av dem og forsøker å få til en avtale med minimum to stykker, sier Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn til Europower Energi.

Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn Foto: Kristin Svorte

Han er prosjektleder og forteller at det er mange leverandører som holder på å utvikle alternative ikke-fossile lastbiler og Evig Grønn er i kontakt med de aller fleste av dem for å se hvordan de kan få landet en avtale.

– Det er helt avgjørende å få landet en slik avtale. Her gjør vi en posisjoneringsjobb og da er det viktig at vi fullfører den. Det er hard kamp om å få de lastebilene til ulike deler av Europa.

Mener at Oslo-regionen er attraktiv og at partnerskapet gjør at man se her på regionen her som attraktiv.

– Hvor viktig er det å ha med Statkraft som partner?

– Det er veldig viktig. Vi har solide aktører i hele verdikjeden og det er også veldig viktig. Det gir tyngde. Det er aktører som kan gå foran å få til noe. Hver og en er viktig i seg selv, men samarbeidet mellom dem gjennom hele verdikjeden er likevel det aller viktigste for at prosjektet skal lykkes, avslutter prosjektlederen.