Vattenfall driver i dag et ladenett for elbiler i Storbritannia. Dette blir nå kjøpt opp av Statkraft, som vil drive ladepunktene med sin egen fornybare energi. Dette vil skje gjennom det britiske datterselskapet Gronn Kontakt UK Ltd.