Equinor vil elektrifisere feltene Troll B, C og Oseberg fra Kollsnes. For å innfri dette har Statnett funnet en løsning som