Det er olje- og energiminister Tina Brua som har regnet på de økte kostnadene for strømkundene på land. Det har