Pressemelding:

Kombinasjonen av målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for fartøy skal bidra til å bygge et levedyktig marked for landstrøm.

– Landstrøm kutter utslipp og reduserer støy når skip ligger ved kai. Har fartøyet batteri om bord, kan dette lades samtidig slik at også deler av seilingen blir utslippsfri. Nå styrker vi innsatsen på dette området gjennom å støtte nødvendige tiltak både på sjø og land, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– På sikt må det lønne seg med landstrøm

Både klimagevinsten og økonomien i et landstrømanlegg avhenger av hvor mye det blir brukt. For å få opp bruksutnyttelsen er det i mange tilfeller behov for tettere samarbeid allerede i inngangsfasen mellom den som skal drifte anlegget på land og de som skal bruke infrastrukturen.

– Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og likedan lønne seg for rederiene å benytte landstrøm heller enn diesel ved kaikanten. Med den nye støtteordningen vil vi prioritere forretningsorienterte aktører og sunne forretningsmodeller, slik at det på sikt kan etableres et levedyktig marked for salg av strøm fra land, sier Nakstad.

Forprosjekt

Sammen med det nye støttetilbudet til landstrømanlegg introduserer Enova støtte til forprosjekt. Forprosjektstøtten skal bidra til bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og andre relevante aktører. I tillegg gir det mulighet for å leie inn ekstern kompetanse.

Støtte til installasjon

Mellom 2015 og 2019 innvilget Enova over 600 millioner kroner i støtte til i alt 89 landstrømanlegg, fra Kristiansand i sør til Båtsfjord i nord. Et grunnleggende infrastrukturtilbud er dermed tilgjengelig for skipsflåten. Samtidig har fortsatt bare et fåtall fartøy systemer om bord for å kunne ta imot landstrøm.

– En periode fremover vil det være behov for å stimulere både tilbud og etterspørsel av landstrøm. Gjennom Nullutslippsfondet gjør vi det nå mulig for rederiene å få støtte til å installere landstrømsystem i fartøyene. Støtteordningen minner om elvarebil-tilbudet vi lanserte i fjor i den forstand at søknadsprosessen er enkel og rask, og det er faste og forutsigbare støttesatser, sier Enova-sjefen.

Pressemeldingen er redigert av Europower Energi.