Trondheim kommune har i samarbeid med NTNU og Powel påpekt overfor EU at dagens regelverk innen energi