Troms Kraft har engasjert seg i elektrifisering med utgangspunkt i de muligheter det vil gi for selskapet i fremtiden.

- Vi ser på dette som en stor mulighet for vårt selskap og for bransjen. Det konkrete vi har gjort, er å satse tungt på nett - og fått strukturert bransjen på nettsiden - gjennom å etablere Arva sammen med Bodø Energi. Her er Troms Kraft majoritetseier og vi kommer til å gjøre tunge investeringer i selskapet, forteller konserndirektør Semming Semmingsen.