Troms Kraft har engasjert seg i elektrifisering med utgangspunkt i de muligheter det vil gi for selskapet i fremtiden. - Vi ser på dette som en stor mulighet for vårt