Behovet for elektrisk kraft vil øke med 65 TWh fram mot 2050, noe som tilsvarer omtrent 21 Fosen vindkraftverk. Det viser en analyse Thema Consulting Group