I 2017 besluttet kommunestyret i Øvre Eiker å sette i gang en salgsprosess av Øvre Eiker Energi. Det ble også inngått