Pressemelding fra Fortum:

Fortum Oslo varme eier og drifter Norges største fjernvarme og -energigjenvinningsanlegg, og er aktuell som ett av to karbonfangstanlegg i det norske CCS-prosjektet Langskip.

Blant 204 søkere har selskapet valgt ut 14 studenter som skal jobbe med en rekke ulike oppgaver og prosjekter.

Utarbeide database

Denne sommeren skal det blant annet utarbeides en database for energi- og effektbehov, en rekke prosjekter trenger bistand, blant annet prosjektet der varme fra et datasenter skal bli fjernvarme, og et prosjekt der det skal jobbes med lønnsomhetsberegninger.

Det er ikke uten grunn at Fortum Oslo Varme hvert år lyser ut sommerjobber:

–For oss er vikarene helt avgjørende i sommermånedene for at kontinuiteten i våre leveranser til samfunnet skal opprettholdes. Selv i sommermånedene er samfunnet avhengig av god og ansvarlig håndtering av restavfallet, og det er behov for god og stabil leveranse av fjernvarme, sier Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.

Fornybar- og termisk energi

Studentene vil få muligheten til å høste erfaring fra arbeidslivet og øke kunnskapsnivået innen relevante oppgaver innen fornybar- og termisk energi.

En av sommerstudentene hos Fortum Oslo Varme er Tord Kordahl Mikkelsen. Dette er hans andre år som sommerstudent i selskapet. I år bistår han prosjektavdelingen på Ulven energisentral.

– Grunnen til at jeg søkte meg hit også i år er fordi jobben i fjor ga meg innblikk i et internasjonalt selskap som er ledende innen energi og varme. Jeg studerer energiteknologi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), så det å jobbe i et selskap som har et stort fokus på fornybare løsninger er svært relevant., sier Kordahl Mikkelsen.