Fortum Oslo Varme fortsetter utbyggingen av fjernvarmenettet i Oslo. Nå graves det i Groruddalen der selskapet i løpet av høsten ferdigstiller et stort infrastrukturprosjekt som trolig er det største fjernvarmeprosjektet knyttet mot private boliger i Norge noen gang.

På Haugerud i Oslo fases en lokal varmesentral ut og hele 27 boligblokker med totalt 1281 leiligheter knyttes til Fortum Oslo Varmes fjernvarmenett. Varmesentralen leverte oppvarming og tappevann til de tre borettslagene, Haugerud borettslag, Solfjellet borettslag og Sameiet Haugerudåsen som totalt har 1281 leiligheter fordelt på 115 000 kvadratmeter.