Det var i begynnelsen av juli at Fortum Oslo Varme lanserte tilbudet om fastpris på kraftprisen, det variable markedsstyrte leddet i fjernvarmeprisen.

Avtalen som tilbys løper over tre år med oppstart i oktober. Med dette tilbudet vil kundene ha muligheten til å få mer forutsigbare oppvarmingskostnader, ettersom kraftprisene til tider svinger betydelig.

– Kraftprisene har i den seneste perioden vært historisk høye, og vi ønsker å gi kundene våre forutsigbarhet i oppvarmingskostnadene. Derfor er vi glade for å kunne tilby en svært gunstig fastprisavtale i 3 år, sier salgsleder hos Fortum Oslo Varme, Fredrik Dahl-Paulsen.

Han forteller til Energi Fjernvarme at det var et visst rush etter den nye avtalen etter lansering.

– Men nå har det vært ferie og vi har ikke helt oversikt over hvor mange som har tegnet denne avtalen. Men vi tror det er en betydelig andel som ønsker større forutsigbarhet, sier han, og fortsetter;

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å tilby kundene flere produkter. Beslutningen er basert på tilbakemeldinger fra kunder om at de ønsker fastpris, forklarer han.

Nettleie og effektledd utenom

Det er flere fjernvarmeselskap som tilbyr fastprisavtaler, men Dahl-Paulsen kjenner ikke til andre som har kontrakter som går over tre år. Han er derfor svært spent på hvordan denne avtalen vil bli mottatt.

Tegningsperioden startet 1. juli og varer frem til utgangen av september. Avtalen som løper fra 1. oktober har en fastpris på 39,90 øre/kWh uten moms, eller 49,88 øre/kWh inklusive moms. I tillegg kommer elsertifikat, administrativt påslag, nettleie og el-avgift. For næringskundene kommer også effektleddet.

– Vi setter prisen basert på kraftprisen. Den kan man låse. Det skjer ikke så mye på de andre elementene i løpet av året. Men over tre år ønsker vi ikke å låse nettleie og effektleddet, påpeker Dahl-Paulsen.

Konkurransedyktig

Prismessig mener han imidlertid at fjernvarmeavtalen er godt konkurransedyktig med strømavtaler som løper tilsvarende lenge.

– Det er fem prosent rabatt på Nord Pool med fjernvarmepris. Vi anser at vår pris i utgangspunktet er lav sammenlignet med kraftprisen fremover og lavere sammenlignet med andre kraftprisavtaler på tre år, sier salgssjefen.

På oversikten til Forbrukerrådet, Strømpris.no, er det Kvam Kraftverk som har den billigste 3-års avtalen, med en pris på 50 øre/kWh. I tillegg kommer et månedlig fastbeløp på 10 kroner. Her inngår imidlertid også elsertifikat.

Usikker sertifikatpris

Dahl-Paulsen opplyser til Energi at det administrative påslaget er på 2 øre/kWh. Når det gjelder elsertifikatprisen, så er den foreløpig ikke helt klar.

– Elsertifikatprisen varierer og tidligere har vi brukt snittet av hva strømkundene betaler i Norge, basert på en årlig rapport som NVE utarbeidet. Nå har de imidlertid sluttet å kartlegge dette. Børsprisen for juli var ca 0,5 øre/kWh. Hva vi skal sette er ikke avklart enda, sier Dahl-Paulsen.

Ikke helt sammenlignbart

Ut ifra de tillegg som påløper, kan det se ut til at 3-års avtalen fra Kvam Kraftverk er billigere enn avtalen fra Fortum Oslo Varme. Dahl-Paulsen mener imidlertid at en fastprisavtale på strøm og varme er ikke helt det samme, ettersom profilen for varme er annerledes enn strøm.

– Jeg tror ikke du ville oppnådd samme fastprisavtale for strøm, dersom det skulle brukes som en varmeprofil, avslutter Dahl-Paulsen.