Strømprisene er veldig høye denne vinteren, og regjeringen har sett seg nødt til å utbetale strømkompensasjon til strømkundene for månedene desember, januar, februar og mars.

Denne kompensasjonen gjelder også for fjernvarmekunder, men der er det ikke staten som betaler. Det er fjernvarmeselskapene selv som må plukke opp regningen.

– Bruker du fjernvarme, må leverandørene dekke kompensasjonen, bekrefter Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Fjernvarmen leverer varme direkte til husholdningene og andre bygninger som er tilknyttet nettet, istedenfor at de må bruke strøm til oppvarming.