Demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO₂-håndtering omfatter mulig fangst av CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik eller fra Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud.

Det er regjeringen som skal ta den endelige beslutningen om det blir ett av anleggene, eller om de kan satse på begge. Da Europower Energi spurte olje- og energiminister Tina Bru i februar, kunne hun ikke gi noe klart svar. I etterkant har imidlertid flere rapporter pekt på at Norcems prosjekt i Breivik bør foretrekkes fremfor Fortum Oslo Varmes prosjekt på Klemetsrud.