Med rekordlave kraftpriser i første kvartal er det ventet at resultatene for fjernvarmeselskapene vil bli påvirket negativt. Det viser også resultatene til noen av selskapene som foreligger nå. Fjernvarmevirksomheten til både Statkraft og Eidsiva har mer enn halvert driftsresultatet første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Agder Energi Varme har derimot klart å bedre driftsresultatet etter at sikringsaktiviteter på energikontrakter har gitt positive bidrag i perioden.

I tillegg til lave priser er også volumet redusert på grunn av en uvanlig mild vinter.