Fjernvarmeprisen er knyttet til strømprisen og får derfor kjenne på det ekstreme prisfallet vi har sett fra nyttår. Omsetningen til BKK Varme har derfor blitt redusert første kvartal fra 85 millioner kroner i 2019 til 58 millioner kroner i år.

Leveringen er også redusert noe som følge av høyere vintertemperaturer. Det ble i kvartalet levert 94 GWh fjernvarme (96 GWh) og 6 GWh kraft (5 GWh), ifølge BKKs kvartalsrapport for første kvartal.

Ebitda faller til 26 millioner kroner fra 42 millioner kroner i samme periode året før, mens driftsresultatet halveres fra 32 millioner kroner til 16 millioner kroner.