Samlet for de tre første kvartalene kan flere av de store fjernvarmeselskapene vise til betydelig resultatvekst sammenlignet med samme periode i fjor, da mange slet med underskudd på grunn av historisk lave priser.

Hovedårsaken til resultatveksten ligger i de ekstremt høye strømprisene som dytter fjernvarmeprisen opp. Det vil si, det gjelder selskapene i Sør-Norge. Statkraft Varme er et av selskapene som har en betydelig andel av sin varmeproduksjon i Midt-Norge og i prisområdet NO3 (Trondheim). Det gir utslag i resultatet.

Svakt kvartal for Statkraft

For selv om Statkraft Varme etter tredje kvartal kan vise til et underliggende driftsresultat som er på 93 millioner kroner, en økning på hele 102 millioner kroner fra i fjor, så er resultatet for tredje kvartal separat, ikke så lukrativt. Det endte med et underskudd i kvartalet på 42 millioner kroner, mot 43 millioner kroner i minus i tredje kvartal i fjor.

Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Foto: Gunhild Haugnes

– Dere får et betydelig underskudd i tredje kvartal til tross for høye priser. Hva er årsaken til det?

– Det er ren sesongsvingning. Vi leverer relativt lite fjernvarme i både andre og tredje kvartal. Selv om prisen går opp, så er det et lite volum og det blir derfor ikke den effekten av de høyere prisene. Samtidig må det påpekes at mye av Statkrafts fjernvarme ligger i Trondheim, altså i prisområde NO3, der kraftprisen og dermed også fjernvarmeprisen er betydelig lavere enn i Sør-Norge, forklarer konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til Europower.

Helomvending

Både Eidsiva Bioenergi, Akershus Energi Varme og BKK Varme kan vise til solide resultatforbedringer i årets tre første kvartal sammenlignet med i fjor.

For BKK Varme har det også vært en positiv endring i tredje kvartal separat. Driftsresultatet lander på 5 millioner kroner mot -10 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, mens resultatet så langt i år har steget til 54 millioner kroner mot 9 millioner i samme periode i 2020.

Eidsiva Bioenergi snur også et underskudd på 8 millioner til et overskudd på 78 millioner kroner etter økt pris og økt volum. Selskapet har forøvrig fått ny sjef. Fra 15 november er det Marit Storvik som er ny direktør for Eidsiva Bioenergi.

Også Akershus Energi Varme viser samme retning og øke driftsresultatet med 25 millioner kroner til 38 millioner. De arbeider dessuten med en lønnsomhetsanalyse som blant annet skal identifisere potensiale for flere fornybare grunnlastkilder for å redusere produksjonskostnadene og å øke installert effekt.