Fortum Oslo Varme og Erichsen & Horgen AS har utført en konseptstudie der de har sett på