Tre fjerdedeler av energien som produseres i verden, ender opp som spillvarme, viser en studie fra 2016. Det betyr at det meste av varmes som produseres i industrien, går tapt i atmosfæren

Doktogradsstipendiat Perizat Berdiyeva ved Universitetet i Oslo har hun studert en metode som kan ta vare på og utnytte denne varmen.

Nytt lys på kjemisk reaksjon

– Varme under 100 grader kan faktisk gjenbrukes, sier Berdiyeva til UiOs nettavis Titan.uio.no.

Berdiyeva og hennes kolleger bruker de kjemiske egenskapene til strontiumklorid og ammoniakk til å lagre varmen og deretter frigjøre den der man trenger den.