Tre fjerdedeler av energien som produseres i verden, ender opp som spillvarme, viser en studie fra 2016. Det betyr at det meste av varmes som produseres i industrien, går tapt i atmosfæren