Innen 2050 skal vi mot null utslipp i alle sektorer. Alt fra cruiseskip til motorsager må over på strøm, hydrogen eller andre nullutslippsløsninger. Dette setter ikke minst strømnettet på prøve. For å kunne utnyttet det eksisterende nettet på smartest og billigst mulig vis, og for å kunne redusere unødvendige utbygginger, har Zero i dialog med Statnett satt i gang et prosjekt der de skal se på konkrete løsninger for systemsmart energibruk.

For å få dette til kreves det at alle deler av energibransjen samarbeider og at det samarbeides på tvers av sektorer.