Fjernkontrollen.no viser fordelingen på energikilder brukt i fjernvarme både totalt og for de ulike fjernvarmeselskapene.

Gjennomgående har fjernvarmeproduksjonen blitt nær sagt helt klimanøytral. Andelen basert på fossilt brensel er kun på noen få prosent hos noen få selskap. Det var derfor overraskende at Lyse Neo sto oppført med 40 prosent fossil gass som energikilde til fjernvarmeproduksjon i 2017. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at dette er ganske misvisende. I statistikken summeres fjernvarme, varme fra frittstående gassfyrte sentraler for mindre områder og gasskjeler i bygg hvor Lyse Neo har ansvaret for driften av gasskjelen. For selve fjernvarmenettet til Lyse Neo var i 2017 tilknyttet anlegget Forus, der 97 prosent av produksjonen var basert på gjenvunnet varme fra avfallsforbrenning og tre prosent var basert på fossil gass.

– I 2018 var dette endret og Forus var da helt klimanøytral basert på 95 prosent spillvarme og fem prosent biogass, forteller Audun Asplund, administrerende direktør i Lyse Neo til Energi.

Han kan videre fortelle at den gassfyrte energisentralen i Vågen i Sandnes ble koblet til fjernvarmenettet i desember i fjor og er dermed klimanøytralt fra 2019. I tillegg er kunder som tidligere har benyttet gass til oppvarming konvertert til fjernvarme. Fjernvarmenettet utvides også til energisentralen i Urban Sjøfront, Stavanger som skal stå klart i 2021. Da vil også dette anlegget bli klimanøytralt. Også her vil flere kunder og mindre energisentraler bli konvertert fra naturgass til klimanøytral fjernvarme.

– Statistikken brukes på mange måter og vi er litt annerledes enn andre fjernvarmeselskap, siden vi også selger naturgass og biogass, sier Asplund som understreker at videre fjernvarmeutbygging nå vil være klimanøytral.