Teamet håndterer alle prosjekter i de store utviklingsområdene i Lillestrøm og Lørenskog. Begge de to nyansatte har lang fartstid i fjernvarmebransjen.

Anja Stub har 20 års fartstid i fjernvarmebransjen. Først ti år i Norsk Energi, og deretter ti år i Fortum Oslo Varme. Hun er utdannet sivilingeniør innen maskin, med tilleggsfag innen energisystemer og miljø, fra Universitetet i Linkøping.

Mari Elise B. Hareide har vært utleid fra Norsk Energi som prosjektleder i Akershus Energi Varme siden februar 2020, men fra 1.