Pressemelding:

Peab har inngått avtale om kjøp av 10 mobile varmekraftverk, såkalte HW 3600, og flere CliWi-systemer for oppvarming av luft fra Narvik-firmaet HeatWork. Maskinene benyttes til blant annet teletining, byggvarme, byggtørk, betongherding og skadesanering, alt ved bruk av væskebåren teknologi.

− Dette er en stor, grønn dag for oss i Peab Bjørn Bygg. Maskinene gir store miljømessige forbedringer, og vil blant annet bidra til at vi kan oppfylle nye miljøkrav fra offentlige tilbydere, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg.

Ut med kokoverk

Investeringen gjør at Peab Bjørn Bygg lettere når målet om å kutte ut kokoverk på byggeplassene. Kokoverk er et dieselaggregat som både gir store CO2-utslipp og lokal luftforurensning.

− Vi ser frem til å erstatte kokoverk med nytt utstyr fra HeatWork. De har væskebåren varme som gir miljøvennlig oppvarming uten avgasser, lukt eller fukt inn i bygget. Totalt kan vi nå oppnå en reduksjon i forbruk og utslipp på mellom 80 og 100 prosent, påpeker Knutsen.

På vei til Senja

Tre maskiner er allerede på vei til Senja, der Peab bygger et nytt, landbasert settefiskanlegg for SalMar.

− Metoden vil sikre bedre fremdriften og revolusjonerer herdeprosessen for våre byggeprosjekter, sommer som vinter, sier Knutsen.

De resterende syv HW3600’ene blir fordelt på Peabs andre byggeprosjekter i regionen.

PRESSEMELDINGEN fra Peab er kortet ned og redigert at Europower Energi.