Med få unntak er det gjengs over betydelig svakere resultater i fjernvarmeselskapene etter første halvår i