I begynnelsen av desember vedtok eierkommunene i Midt-Telemark Energi (MTE) at selskapet kunne starte prosessen med salg av Bø Fjernvarme som de eier sammen med AT Biovarme, et heleiet selskap av AT Skog.

Det var i utgangspunktet AT Skog som fremmet et ønske om å selge seg ut av fjernvarmeselskapet. De ønsket om at MTE enten kjøpte hele selskapet, eller at MTE og AT Skog sammen gikk ut i markedet for å finne nye eiere til Bø Fjernvarme til.

– Vi har vært med på å bygge opp Bø Fjernvarme sammen med AT Skog.