I forrige uke sa Blyverket at strømleverandørene lurer kundene. Nå er 29 strømleverandører meldt til Forbrukertilsynet, blant annet for å selge innkjøpsavtaler som inneholder hemmelige priselementer.

Forbrukerrådet har funnet i alt 58 overtramp hos 29 strømleverandører og melder nå disse selskapene inn til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven.

I forrige uke deltok forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en debatt om strømsalg-bransjen i webinar i regi av Europower Energi. Der gikk hun hardt ut og sa blant annet at;

– En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort viser at halvparten av dem som har kjøpt strøm føler seg lurt. Men det er ikke det største problemet, det største problemet er at de faktisk blir lurt, sa Blyverket i debatten.

Hemmelige priselementer

Nå kan Forbrukerrådet tallfeste det hun allerede i forrige uke antydet. Forbrukerrådet har i dag lagt frem en liste over selskap og avtaler som operer med priser som ikke gjenspeiles i den faktiske regningen. Oversikten har Forbrukerrådet jobbet med gjennom lang tid, og arbeidet med å kartlegge strømbransjen har de sett på gjennom hele 2019.

– Jeg sa jo allerede da at det finnes en del avtaler med hemmelige priselementer som gjør at det er helt umulig for kunden å sammenligne pris, påpeker Blyverket til Europower Energi.

Hun trekker ferm at flere selskap tilbyr innkjøpspris og legger inn flere priselementer som ikke er kjent for kunden, eller som ikke er forståelig for kunden.

– Innkjøpsprisavtaler inneholder hemmelige priselementer. Noen av disse avtalene har i vilkårene nevnt at det finnes slike priselementer, men poenget vårt er at det er oppgitt en pris til kunden, men faktureres noe annet. Så enkelt er det. Hvor stort beløpet er vet man ikke. Det er jo nettopp det som gjør det håpløst. Det er ingen andre bransjer som forsvarer at de har skjulte priselementer, sier Blyverket.

Kompliserte avtaler

Som også Europower Energi har omtalt tidligere, kan det være krevende for den vanlige strømkunde å se forskjell på spotprisavtaler og innkjøpsprisavtaler.

– Innkjøpspris-avtaler er avtaler som ligner mye på spotprisavtaler, så det er enkelt å skjule hemmelige påslag og det mener vi bransjen utnytter. Det er ingen grunn til å selge noe der deler av prisen er skjult. Jeg kan ikke på noen måte forstå at det er forbrukervennlig, sier Blyverket.

Hun viser til at selskapene opplyser en pris til kunden, men fakturer en langt høyere pris på strømregningen. Slik lures kundene til å tro at avtalene er langt billigere enn de er. Forbrukerrådet krever nå at praksisen opphører, og slår alarm om omfanget av innkjøpsprisavtaler med hemmelige prispåslag.

– Det er uakseptabelt å lure kundene ved å opplyse en pris, for så å sende en mye høyere regning. Vi mener praksisen er ulovlig og klager nå inn selskapene til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven, sier Blyverket i en pressemelding.

Forbrukerrådet har i kartleggingen funnet 58 landsdekkende avtaler som inneholder hemmelige priselementer.

Selskapene med flest klager er Fjordkraft, Ustekveikja Energi og Istad Kraft. De har alle blitt klaget inn på fem avtaler hver.

Men i tillegg til disse finner vi også store leverandører som NorgesEnergi, Lyse Energisalg og Gudbrandsdal Energi.

– Dette svir ekstra for oss

Rune Humlung i Istad Kraft AS, ble svært overrasket da han fant ut at Istad Kraft var et av selskapene på Forbrukerrådets liste som hadde fleste avtaler som ikke er i henhold til markedsføringsloven og angrerettloven.

– Jeg ble veldig overrasket, og jeg vet ikke hva som er problemet. Er det fordi vi har produktet innkjøpspris, eller er det fordi vi har «glippet» på en del av særavtalene å informere om RK (regulerkraft) kostnaden, som vårt påslag gjelder, sier Humlung til Europower Energi.

Han peker på at for de kundene det gjelder utgjør RK-kostnaden 7 kroner per måned ved et forbruk på 14000 kWh.

– Men det skal ligge informasjon om dette i særvilkårene. Det trodde jeg det gjorde og det vil bli rettet opp umiddelbart der det ikke ligger inne. Vi skal følge prisen opp og følge prisen ned og har ikke variabel pris. Det har vi styrevedtak på. Derfor svir det litt ekstra for oss som ikke har variabel pris i det hele tatt. Vi skal justere dette med en gang. Men RK-kostnaden er en del av varekostnaden, sier han.

– Men nettopp denne kostnaden er kanskje litt vanskelig for forbrukeren å forstå, og noe at det Forbrukerrådet også peker på at er en kostnad som kunden ikke kan se eller forstå.

– Ja det kan jeg være enig med deg i. Derfor kommer vi til å se på om vi skal håndtere dette på en annen måte fremover. Jeg trodde ikke det var et problem ettersom det er så små tall. Men det kommer vi til å se på. Men det vi umiddelbart vil gjøre, er å få på denne informasjonen på alle avtaletekstene, sier Humlung.

Trolig flere overtramp

Ifølge Forbrukerrådet er trolig antallet hemmelige prispåslag i markedet enda større enn hva de her har avdekket ettersom blant annet lokale strømavtaler ikke er tatt med i gjennomgangen.

– Det er skuffende å se at juksepriser er så utbredt. Nesten en tredjedel av aktørene i markedet har denne type avtaler. Til og med de to største selskapene, Fjordkraft og NorgesEnergi, som liker å fremstille seg som de seriøse alternativene, lurer kundene på denne måten, sier Blyverket.

Hun forventer en storopprydning i strømmarkedet. Det har hun også bedt om tidligere.

Under webinaret hos Europower Energi i forrige uke pekte Blyverket også på at det var vanskelig å akseptere at bransjeorganisasjonen snakker om noen useriøse aktører i randsonen. Nå forstår vi at hun hadde et grunnlag for uttalelsen ettersom to av landets største leverandører er å finne blant selskapene som nå meldes inn til Forbrukertilsynet.

Nettopp dette er viktig for forbrukerdirektøren å få frem. Hun ønsker en total opprydding, blant annet i forhold til virvaret av avtaler.

– Hele avtalestrukturen gjøre det jo tilnærmet umulig å være forbruker og gjør det mulig for aktører å komme unna med den typen lureri. Ikke bare er praksisen med på å lure kundene, men det gjør det også vanskeligere for seriøse aktører å hevde seg i konkurransen, sier Blyverket, som igjen etterlyser at aktørene i strømmarkedet må få på plass en forståelig enhetspris, slik som alle andre marked har.

Nå er det opp til Forbrukertilsynet å gjennomgå klagene og se om det er tilfelle at det er overtramp av markedsføringsloven og angrerettloven.