Navn: Siv Mossleth
Stilling: Stortingsrepresentant (Nordland)
Arbeidsgiver: Senterpartiet/Stortinget

– Du er jo ny i Energi- og miljøkomiteen denne perioden – hvilket inntrykk sitter du med etter et år?
– Energi- og miljøkomiteen er særdeles dagsaktuell. Her er det mange og viktige saker som har stor betydning for folk, næringsliv, industri, natur og miljø. I komiteen er det flinke og engasjerte folk, og den er en av de to virkelige store komiteene på Stortinget.

– Hvilke energi- og kraftrelaterte saker er du mest opptatt av?
– Jeg er opptatt av at det skal være nasjonal kontroll over den verdifulle krafta, og det skal være mulig å styre utviklinga også i framtida. Men vi blir «smittet» av strømprisene og energisituasjonen i Europa mye mer nå enn tidligere. Det å ha kontroll over krafta kan komme i konflikt med EUs fire friheter; fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker. EU sitt energimarked blir tettere sammenvevd gjennom de ulike energipakkene. Når dette skjer, er det fort gjort at Norge mister konkurransefordeler som ren og rimelig kraft til kraftkrevende industri. Det er ikke bra hverken for landet eller miljøet om vi mister industri og arbeidsplasser til eksempelvis Kina, som bruker mye forurensende kull som energikilde. Jeg er også opptatt av å balansere målet om nok og rimelig energi med målet om å ta vare på norsk natur. Naturressurser skal brukes, men det må skje på en klok og bærekraftig måte. Det er meningsløst å bygge ned norsk natur for å sende kraften ut av landet.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Teknologiutviklinga er neppe kommet til veis ende, så det vil nok skje mye på energimarkedet framover. Men rein og regulerbar vannkraft blir ikke udatert med det første.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Jeg er positiv til utslippskutt og ønsker å nå klimamålene, men nullutslipp er ikke bare elektrifisering. Bruk av biogass hvor bioresten brukes som gjødsel i landbruket er mer enn klimanøytralt, og det er veldig bra i klimaregnskapet. Men vi må sørge for at omstillingen ikke skaper store sosiale og geografiske forskjeller.

– Tror du vi får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Vi må ha stabile, og forholdsvis lave strømpriser i Norge. Det er et politisk mål. Det krever langsiktige, gode løsninger. Eksempelvis kan det være et dilemma at statens mål for Statkraft SF (vedtatt av Stortinget gjennom eierstyring) er høyest mulig avkastning over tid, mens stortingsflertallet samtidig vil sikre folk og bedrifter nok ren og rimelig fornybar kraft. Denne balansen krever klokskap.

– Og hvor opptatt er du selv av å spare strøm?
– Jeg sparer strøm der jeg kan, uansett prisnivå. Hos meg er det kalde ganger, lavere nattetemperaturer og vedfyring på kalde dager. Jeg har også etterisolert huset mitt og skiftet vinduer. Men jeg kunne vært litt strengere når jeg dusjer…

– Hvordan skal energibransjen klare å speile befolkningen enda bedre enn i dag når det gjelder kjønn, entnisitet etc?
– En resultatorientert strategi på utdanning, ansettelser og arbeidsforhold vil nok hjelpe på.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg syns det er helt riktig at lokalbefolkninga, gjennom kommunene, har fått mer å si. Kommunenes rett til å si nei til vindkraft i sitt nærmiljø er bra.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg har ikke planlagt det, men avviser heller ikke at det kan skje.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Ja, det er riktig i dagens energisituasjon.

– Hva ville du gjort hvis du fikk være olje- og energiminister for en dag?
– Akkurat nå ville jeg ha regulert eksporten av strøm ut av landet. Det kan gjøres ved å bruke artikkel 112 i EØS-avtalen. Forsyningssikkerhet, sikkerhet og beredskap, er viktig og vi kan ikke risikere strømrasjonering og enda høyere strømpriser. Folk og næringsliv i sør trenger lavere strømpriser. De utenlandskablene som er bygd må brukes som utvekslingskabler og ikke i praksis fungere som eksportkabler. Så ville jeg sørget for strømstøtte også til næringslivet, og lagt et mer langsiktig løp for å reforhandle avtaler for å beholde det velferdsgode og industrikonkurransefortrinn som rein og rimelig strøm er. Markedskreftene kan ikke alene herje med strømprisene. Markedskreftene må reguleres på de viktigste områdene.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om energi?
– Les mer enn Facebook-kommentarer.

– Hvordan og hvor skal sommeren tilbringes?
– Jeg har malt huset mitt i ferien. Det var ikke enkelt med nedbørsrekordene vi har hatt i nord i sommer.