Onsdag 6. november var systemprisen over 53 øre/kWh. Dette var det høyeste prisen siden 6. februar. I tillegg var det timepriser som på det