Norske medier skrev mindre om «vindkraft», men mer om havvind i 2021. Det viser tall fra analyseselskapet Retriever Norge, som de har innhentet på oppdrag av Europower.

At mediene skriver noe mindre om vindkraft, kunne vi ane da en tilsvarende analyse ble gjort for perioden januar til og med juli i 2021. Nå er altså fasiten klar, og den viser at det var en 13 prosent nedgang i antall omtaler fra 2020 til 2021. Mens det i 2020 ble produsert like i underkant av 21.000 omtaler av vindkraft, sank dette tallet til 18.100 i fjor.

Hos Retriever Norge avdramatiserer analysesjef Ane Kathrine Strand likevel dette fallet - siden vindkraft er den mest omtalte fornybare energiformen.

– Målingene våre viser at vindkraft ble omtalt i rett over 18.000 artikler i norske medier i fjor. Det betyr at vindkraft er den fornybare kraftkilden som er desidert mest i medienes søkelys, selv om omtalen har falt noe både fra året før og fra toppåret 2019. Det høye medietrykket i 2019 kan særlig forklares med den nye nasjonale rammen for vindkraft som NVE utarbeidet på oppdrag for Olje- og energidepartementet og Frøyasaken, sier hun.

Rekord for havvind

For havvind har det vært en rivende utvikling i medieomtalen, som har gått fra å være relativt lite omtalt i norske medier i 2017 og 2018, til å få rekordmye omtale i fjor. Selv om volumet er mindre, var det et realt oppsving i omtalene av havvind. Her økte antall omtaler med 42 prosent fra rundt 6000 omtaler i 2020 til 8500 i 2021.

– Dette året diskuteres det for alvor hvorvidt havvind kan bli det nye industri-eventyret i Norge. Sentralt i dekningen er også Equinors havvind-prosjekt Hywind Tampen, som får tildelt 2,3 milliarder kroner i støtte av Enova. Også de neste to årene ser vi økt oppmerksomhet rundt havvind. I fjor publiserte norske medier i snitt 700 artikler i måneden om havvind, forklarer Strand til Europower.

Se alle tallene nederst i saken.

Motvind Norge: – Fosen-dommen fortjener all den oppmerksomhet det kan få

Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge, som organiserer mange av vindkraftmotstanderne, opplever at det er stor interesse for energispørsmål i befolkningen.

– Folk er veldig opptatte av disse tingene, og det er stort engasjement på alle våre flater. I år har det vært stor oppmerksomhet om den beslektede saken strømpriser, som også er et symptom på en feilslått energipolitikk, mener han.

Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

– Fosen-saken kom på senhøsten, og denne saken er man jo ikke ferdig med. Tror du det kan bidra til et oppsving i medias dekning i 2022?

– Fosen-saken er en stor skandale der Fosen Vind AS med majoritetseier Statkraft får nektet fremmet ekspropriasjonsskjønnet, fordi konsesjonen den norske stat med OED har gitt er ugyldig. At OED på tross av dommen ikke trekker den ugyldige konsesjonen tilbake, fortjener all den oppmerksomhet det kan få både i norske og internasjonale medier, mener Salen.

Fakta om analysen

Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er fortatt søk i norske medier på norsk.

Periode er fra og med januar til og med desember for 2017, 2018, 2019 , 2020 og 2021.

Norwea: – Vi må benytte anledningen

De siste fem årene viser tallene at medienes interesse for vindkraft og havvind har økt særdeles mye. For vindkraft har veksten vært på hele 219 prosent, men det for havvind har vært en vekst i omtale på svimlende 663 prosent.

Når Europower får tak i Robert Kippe, som er prosjektleder for kommunikasjon og samfunnskontakt i vindkraftutbyggernes interesseorganisasjon, Norwea, er han ikke overrasket over tallene vi kan presentere.

Robert Kippe, kommunikasjonsansvarlig i Norwea. Foto: Leif Martin Kirknes LO Media

– Jeg tror hovedårsaken til toppen i 2019 er den nasjonale rammen og at det var mye konflikt. Nedgangen nå skyldes nok at det er mindre støy rundt vindkraften. Og det er bra! Da må vi bare benytte anledningen til å få ut mange saker om kraftbehovet og gevinstene som ligger i vindkraft, sier Kippe.

– Du tenker dere burde benytte momentum?

– Vi ønsker et mediebilde som er litt mindre konfliktfylt og med mer dialog. Hvis forklaringen er at konfliktnivået er lavere nå, behøver det ikke være negativt at det skrives mindre om vindkraft nå.

Han spår at omtalen av vindkraft i 2022 vil bli på samme nivå som 2021 og 2020.

– Det blir nok en del skriving om Fosen-saken, men volumet vil nok ikke kunne sammenliknes med konflikten på Frøya, nasjonal ramme og dekningen i 2019. Vi skal få 2022 til å handle om det prekære kraftbehovet som Norge står overfor – og få frem at vindkraft på land er en del av løsningen.

Medieomtale av vindkraft-problematikk
Begrep 2017 2018 2019 2020 2021
Vindkraft 5683 6721 24.709 20.921 18.129
Havvind 1125 1091 5601 6029 8583
Kilde: Retriever Norge

Europower kommer med flere saker om energirelaterte begreper i mediene i 2021. Følg med!