– Vi ser det er særlig mange som bytter når prisene er høye, sier førstekonsulent Anton Jayanand Eliston ved energiavdelingen hos i NVE.Årene 2002 og 2003, da strømprisen også dominerte