Ferske tall fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) viser at husholdningskunder byttet kraftleverandør rundt 142.000 ganger i løpet av tredje kvartal 2021. Det kommer frem i en melding fra RME.

I september er det registrert over 58.000 leverandørskifter blant husholdningskunder. Det er det meste siden mars i år. For næringskunder har også antallet økt fra august til september.

Ifølge RME er det sannsynlig at de høye strømprisene og en økende bevissthet blant husholdningskunder om strømprisene kan ha bidratt til økningen i bytter i september. Hele 41 prosent av byttene ble foretatt i september.

Det totale antall leverandørbytter i tredje kvartal var omtrent det samme som for tredje kvartal i 2020 og 2019. Men tallene viser samtidig at det i andre kvartal 2021 ble utført 28.000 flere bytter av husholdningskunder. Dette er en økning på 25 prosent.

Når det gjelder næringskunder, byttet de kraftleverandør rundt 8000 ganger i tredje kvartal. Dette er 1000 flere bytter enn i tredje kvartal 2020.

Tallene viser også at de største kraftleverandørene innenfor hvert nettområde taper markedsandeler. Dette har vært en trend en stund allerede, og fortsetter altså i tredje kvartal.

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 var gjennomsnittlig markedsandel for den største kraftleverandøren 65,7 prosent, noe som er en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Når man sammenlikner med tredje kvartal i 2020, er nedgangen på 2,5 prosentpoeng.

Her finner du alle tallene for kraftleverandørbytter fra RME.