Torsdag fikk regjeringen en klar melding fra Stortignet om å handle raskt i forhold til