Alle de 29 strømselskapene har besvart Forbrukertilsynets spørsmål som