Ifølge RMEs statistikk for leverandørskifter ble det foretatt mer enn 121.000 leverandørskifter i husholdningsmarkedet i andre kvartal i år. De er en nedgang fra samme kvartal