Brevet ble sendt i forrige uke til olje- og energiminister Tina Bru og energikomiteen på Stortinget. Tittelen er «Vi trenger et nytt omforent nettleieforslag».

I tillegg til 15 interesseorganisasjoner er brevet signert av Forbrukerrådet. Disse står bak brevet:

 • Huseiernes Landsforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • OBOS
 • Forbrukerrådet
 • Naturvernforbundet
 • Zero
 • Bellona
 • WWF Verdens naturfond
 • Norsk elbilforening
 • NAF
 • Nelfo
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Byggevareindustrien
 • Elektroforeningen
 • Solenergiklyngen
 • Norsk solenergiforening

Europower har ved en rekke anledninger skrevet om NVE/RME sitt forslag til effekttariffer. Det ble presentert 5. februar.