Brevet ble sendt i forrige uke til olje- og energiminister Tina Bru og energikomiteen på Stortinget. Tittelen er «Vi trenger et nytt omforent nettleieforslag». I