I går ble det satt ny rekord i strømforbruk. I dag tidlig var forbruket nesten like høyt.

I timen fra 08 til 09 var det samlede forbruket 24.991 MWh, og fra 09 til 10 var det 25.048 MWh. I rekordtimen i går var forbruket 25.146 MWh.

Timeprisene var imidlertid langt høyere i morgentimene i dag i forhold til i går. På det høyeste var prisen 207 øre/kWh i NO1 (Østlandet).

Det gjør at strømforbruket målt i kroner mest sannsynlig aldri har vært høyere enn i dag tidlig. Omregnet til kroner tilsvarte det samlede norske strømforbruket 29,9 millioner kroner i timen fra 08 til 09.

De to nestene timene lå bittelitt lavere, med henholdsvis 29,6 millioner og 27,4 millioner kroner. Totalt ble det dermed brukt strøm for 86,9 millioner kroner på tre timer.

I tillegg kom moms, elavgift og nettleie. Bare momsen utgjorde rundt 7,5 millioner kroner i timen.

Østlandet utgjør halvparten

Med både høyest forbruk og høyest pris måtte strømkundene på Østlandet (NO1) naturligvis betale mest for strømmen. Omtrent halvparten av krone-forbruket var i NO1, selv om kWh-forbruket utgjorde under en tredjedel.

At prisen bikket over 2 kroner per kWh hadde minimal påvirkning på forbruket i forhold til i går.

Tabellene under viser forbruket og timeprisen i hvert enkelt prisområde i de respektive timene. Tallene er hentet fra Nord Pool.

Timen fra klokka 08 til 09

Prisområde

Pris kr/MWh

Forbruk MWh

Sum kr.

NO 1 (Oslo)

2067,31

7842

16.211.845

NO 2 (Kr.sand)

641,01

6634

4.252.460

NO 3 (Tr.heim)

461,79

4766

2.200.891

NO 4 (Tromsø)

419,31

2822

1.183.293

NO 5 (Bergen)

2067,31

2927

6.051.016

Sum

24.991

29.899.505

Timen fra klokka 09 til 10

Prisområde

Pris kr/MWh

Forbruk MWh

Sum kr.

NO 1 (Oslo)

2038,37

7820

15.940.053

NO 2 (Kr.sand)

630,78

6754

4.260.288

NO 3 (Tr.heim)

462,62

4729

2.187.730

NO 4 (Tromsø)

435,02

2802

1.218.926

NO 5 (Bergen)

2038,37

2943

5.998.923

Sum

25.048

29.605.920

Timen fra klokka 10 til 11

Prisområde

Pris kr/MWh

Forbruk MWh

Sum kr.

NO 1 (Oslo)

1862,66

7645

14.240.036

NO 2 (Kr.sand)

615,38

6702

4.124.277

NO 3 (Tr.heim)

480,91

4697

2.258.834

NO 4 (Tromsø)

455,38

2768

1.260.492

NO 5 (Bergen)

1862,66

2936

5.468.770

Sum

24.748

27.352.409

Lavere priser i morgen

Oppdaterte pristall fra Nord Pool viser at det det blir betydelige lavere priser i morgen. Mens høyeste timepris i dag altså er 207 øre/kWh, er lørdagens høyeste timepris 64 øre/kWh. Den nordiske systemprisen er satt til 42,6 øre/kWh.