Dette fremkommer av proposisjonen for skatter og avgifter i regjeringens – statsbudsjettforslag. – For 2021 foreslås det å prisjustere den ordinære avgiftssatsen, skriver regjeringen (side 216). Oversikten over justerte avgifter