Denne saken er hentet fra bransjebladet Energi, som Europower gir ut. Det er i dag 97 selskaper som selger strøm på det