Tilbake i 2019 kåret Europower de beste varige strømavtalene. Siden den gang har markedet forandret seg betydelig. Det har kommet til nye aktører og konkurransen er sterkere.

Dette er en kåring basert på kundens interesser. Mens Forbrukerrådet sin liste er basert på strenge objektive pris-kriterier, har vi lagt inn subjektive vurderinger om varighet.

Ikke viktig for strømregningen

Først er det viktig å understreke at strømavtalen man velger, har minimal betydning for den totale strømregningen. Det gjelder særlig når strømprisen er så høy som den er nå.

Når strømprisen ligger på et normalt nivå (20-40 øre/kWh) kan man grovt oppsummere med at selve strømmen (spotprisen) utgjør en tredjedel av strømregningen, nettleien en tredjedel og avgifter den siste tredjedelen.

Strømavtalen utgjør altså ikke en egen del i en slik grov oppsummering. Påslag og fastbeløp til strømleverandøren utgjør bare noen få prosenter av strømregningen. Unntaket er hvis man har en hinsides dyr avtale med enorme påslag. Da bør man skifte avtale fortest mulig.

Hvis man bare sørger for å ha en rimelig og varig avtale, er det forsvinnende lite å spare på å stadig skifte avtaler. Det er slike avtaler vi skal kåre her.

Våre strenge krav

I kåringen legger vi til grunn at kunden ønsker både lav i pris og stabile vilkår. Med det som utgangspunkt har vi satt opp følgende kriterier:

  1. Strømavtalen skal være en spotprisavtale for privatmarkedet.
  2. Avtalen skal være landsdekkende og tilgjengelig for alle, altså både nye og gamle kunder.
  3. Det skal være en varig avtale, altså ikke tidsbegrenset eller volumbegrenset.
  4. Grunnlaget for utregningen er et årsforbruk på 20.000 kWh.
  5. Avtaler som setter krav om digital betaling er med i kåringen.
  6. Avtaler som setter krav om medlemskap eller kjøp av andre produkter er ikke med i kåringen.
  7. Avtalen skal være tilgjengelig på leverandørens nettsider.

Det springende punktet i disse kriteriene er begrepet varig. Det er ikke et krav om evigvarende vilkår, det er det ingen avtaler som har. Med varig mener vi at leverandøren må ha som mål å holde prisen stabil.

Alle avtaler med negativt påslag er ekskludert fra kåringen. Eneste hensikt med negativt påslag er at kundene etter hvert skal inn i dyrere avtaler.

Forbrukerrådet har satt en grense på 12 måneder. Det er for så vidt en fornuftig avgrensing, men vi er strengere. Vi har satt som krav at kunden ikke automatisk blir flyttet over til andre avtaler når garantiperioden går ut.

Dette er de beste avtalene

På bakgrunn av disse kriteriene har vi kåret de beste spotavtalene. Det årlige totalbeløpet er altså det kunden må betale til strømleverandøren - gitt et årlig forbruk på 20.0000 kWh. Selve strømmen (spotprisen), nettleie og avgifter kommer i tillegg.

Det årlige totalbeløpet til høyre i tabellen er rundet av til nærmeste krone.

Selskap

Avtale

Påslag

øre/kWh

Måned

kr/mnd.

Totalt

kr/årlig

Elekt

Elekt strøm

1,00

0

200

Gudbrandsdal Energi

Spotpris

1,00

0

200

Hafslund Strøm

webSpot

0,00

29,90

359

Rauma Energi

Spot web

1,98

0

396

Motkraft

Non-profit

1,00

19

428

Huskraft

Huskraft Pluss

0,00

39

468

Nykommer suveren vinner

På toppen finner vi Elekt. Deres avtale har ingen månedsavgift, kun 1 øre i påslag og 24 måneder garantiperiode. Den kombinasjonen er det ingen som slår. Det sentrale spørsmålet er om dette er en varig avtale.

Ja, vi tror på Elekt når sier de ønsker å revolusjonere strømsalg-markedet. Deres forretningsidé er å tilby en billig strømavtale, og tjene penger på å selge tilleggsprodukter. Om man ikke ønsker disse tilleggsproduktene, så er prisen altså kun 200 kroner i året. De garanterer også prisen i to år.

Forutsetningen er at selskapet overlever. Elekt er en nykommer, men de har en klar profil og sterke navn i ryggen. Hvis de når et visst volum, har vi tro på at de klarer seg, og da vil de med sitt konsept fortsette med denne billige strømavtalen.

Et kraftig minus med Elekt-avtalen er at man ikke kan få strømregning og nettleie på samme faktura. Hvis man har to strømmålere, for eksempel bolig og hytte, får man heller ikke disse samlet på én faktura.

Dermed kan man ende opp med fire fakturaer hver måned hvis bolig og hytte ligger i ulike nettområder.

Gudbrandsdal Energi

(Oppdatert 18. februar)

Nummer to på listen var opprinnelig ikke med på vår liste da denne saken ble publisert. Årsaken var at avtalevilkårene ikke er å finne på selskapets nettside.

I ettertid har Gudbrandsdal Energi tatt kontakt og opplyst kundene fortsetter med samme prisvilkår også etter at garantiperioden går ut - de blir ikke automatisk flyttet over til andre avtaler.

Gudbrandsdal Energi sin avtale «Spotpris» har samme prisvilkår som Elekt sin avtale: 1 øre i påslag og null i fastbeløp. Den har imidlertid kun 12 måneder garantiperiode, og det gjenstår å se hvor lenge prisen på avtalen vil holde seg.

Sammenlignet med Elekt, er det en fordel at man i denne avtalen kan betale nettleien over samme faktura som strømregningen. Gudbrandsdal Energi har avtale med en lang rekke nettselskaper.

I en periode vil kunden ha gratis tilgang til tilleggstjenester som elbil-lading og oversikt over forbruket. Etter tre måneder må kundene betale 29 kroner i måneden for disse tjenestene, men det kan velges bort.

Enorme forskjeller hos Hafslund Strøm

Mens Elekt foreløpig er en liten aktør, er den neste på listen en gigant. WebSpot-avtalen til Hafslund Strøm var på listen også i 2019, og vilkårene for denne avtalen har vært stabile i årevis.

Men skal man kjøpe strøm hos Hafslund Strøm, er det svært viktig å velge riktig avtale. Avtalen som Hafslund oppgir som «vår mest populære» heter «Strøm». Den er ekstremt mye dyrere enn webSpot-avtalen.

Velger man «Strøm», må man betale 2109 kroner til Hafslund, mens man med «webSpot» altså betaler 396 kroner.

Eneste forskjell er at sistnevnte har krav om efaktura, men det er jo et akseptabelt krav. Hvis man bestiller webSpot-avtalen hos Hafslund, bør man droppe alle tilleggstjenester som prisgarantier og den slags. Det er unødvendige og dyre produkter som kunden nesten aldri er tjent med.

Billig hos Rauma, men pass på

(Oppdatert 22. februar)

Slik vi leser forutsetningene til Rauma Energi sin «Spot web», så fremstår det som et stabil avtale. Selskapet opplyser til Europower at kundene ikke blir flyttet over på andre avtaler, og at vilkårene fortsetter også etter 12 måneders perioden.

Men på samme måte som hos Hafslund, må man hos Rauma passe på å bestille riktig avtale. De har en avtale som heter «Spot Rampestreken» som virkelig lever opp til navnet sitt med et påslag på 7,35 øre/kWh.

To nykommere - Motkraft og Huskraft - erobrer de to siste plassene i vår tabell. De garanterer prisene svært lenge. Motkraft i utrolige 83 år og Huskraft i tre år. Det kvalifiserer til vårt strenge krav om varige avtaler.

Enkelte avtaler kan se gunstige ut, men når man ser nærmere på vilkårene er det gjerne slik at man blir flytter over på dyrere avtaler når garantiperioden går ut. Foto: Shutterstock

De som bare ser billige ut

Hva med de som ikke kom med på listen? Vinneren i vår kåring er helt nede på niende plass på Forbrukerrådet sin liste. Bakgrunnen er vår subjektive vurdering av hva som er en varig avtale.

De fem første avtalene hos Forbrukerrådet har negativt påslag. Selv om varigheten er garantert i 12 måneder, så er disse avtalene konstruert for at man skal havne i dyrere avtaler etter hvert. Vårt råd er; styr unna.

Det samme gjelder Trøndelagkraft sin «SpotprisWeb»-avtale. Der er både påslag og fastbeløp null, men avtalen er umulig å finne på aktøren sin nettside. Da får den ikke være med på vår liste.

Hurum Kraft sin avtale «barestrøm» vant kåringen i 2019. Prisen er fortsatt 0,6 øre i påslag og 15 kroner i fastbeløp. Det gir en årspris på 300 kroner.

Men vilkårene for denne avtalen ble nylig endret. Etter 12 måneder blir man nå flyttet over på en dyrere avtale, og dermed er den ikke varig.

Tjenester inkludert

En kategori avtaler som ikke er med på vår liste, er avtaler med tilleggstjenester inkludert. Elkompis, Vibb og Wattever som Europower nylig omtalte er blant disse. Tibber er annen en aktør i denne kategorien.

Tibber tar for eksempel 1 øre i påslag pluss 39 kroner i måneden. Altså en årskostnad på 668 kroner. Det er 468 kroner mer enn Elekt.

Men Tibber reklamerer med at de kan redusere forbruket ditt. Hvor mye dette utgjør i praksis for den enkelte, er umulig å si før man har prøvd det ut i praksis. Smart styring av elektriske apparater krever uansett investering i dippedutter om man ikke allerede har disse.

Bevisst lading av elbilen kan man spare en del kroner på. Moderne elbiler har imidlertid egne apper hvor man kan styre ladingen, Om det er verdt å betale 468 kroner ekstra i året til Tibber for å gjøre den jobben, blir et individuelt valg.

Særlig hvis man bor i borettslag er det lite aktuelt. Da han man sjelden mulighet til å selv velge hvilken strømleverandør og teknologi man må bruke for å lade elbilen.

Fastpris-avtaler

Med de strømprisene man har hatt de siste månedene, kunne nok mange ønske at de hadde inngått fastpris-avtaler. Det toget gikk imidlertid da prisene begynte å stige.

Det som er muligheten nå, er å binde strømprisen til rundt 100 øre/kWh, men da er man bundet i minst to år. Vi anser det som lite realistisk at snittprisen de neste to årene - sommer og vinter - kommer til å være høyere enn 100 øre/kWh.

Om man ønsker å binde seg bare i ett år, er prisen rundt 120 øre/kWh. Sett fra et kundeperspektiv er det i overkant for pessimistisk å velge en slik løsning.

På den annen side, ingen forutså den voldsomme prisøkningen som startet høsten 2021. Ingen har fasiten på strømprisen flere år frem i tid. Den helt spesielle prissituasjonen denne høsten/vinteren, vil sannsynligvis føre til større etterspørsel etter fastpris-avtaler. Det kan gjøre at det blir et bredere og billigere utvalg av slike strømavtaler.

Sitter man i en spotpris-avtale vil man da kunne hoppe over til en slik senere. Går man derimot inn i en fastpris-avtale nå, så sitter man låst fast i en dyr avtale hele avtaleperioden.

Til eventuelle nye lesere av Europower: Vi er en uavhengig redaksjonen som dekker kraftbransjen i Norge og Norden. Europower tilhører samme mediekonsern som Dagens Næringsliv.