Flere kraftomsetningsselskap som Europower Energi har vært i kontakt med forteller